Vážení zákazníci, 

společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. od 7.12.2020 částečně obnovuje provoz zákaznického centra v Pisárecké ulici v Brně, stejně jako kontakt se zákazníky v opravně a zkušebně vodoměrů sídlící na ulici Jana Svobody.

Jsme Vám k dispozici v pondělí a středu, a to od 8:00 do 13:00 hod.  

Poskytování ostatních služeb probíhá v následujícím režimu:

  • služby spojené s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci a  prostorové poloze sítí jsou poskytovány v pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hod.,
  • možnost rozboru pitných, bazénových a odpadních vod a kalů (dle běžného režimu) a dalších běžně nabízených služeb dle běžného režimu.  

V zájmu ochrany Vašeho zdraví, stejně jako ochrany našich zaměstnanců zajišťujících provozování vodohospodářské infrastruktury Vás prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržování následujících pravidel:

  • nezbytné používání ochranných roušek
  • dezinfikování rukou při vstupu do budov
  • udržování odstupu nejméně 2 metry
  • omezení pobytu v prostorách naší společnosti na nezbytně nutnou dobu.

Prioritně prosíme, využívejte jiné formy komunikace, především telefonické, e-mailové či písemné.   

Děkujeme Vám za pochopení.