Významná změna v systému zásobování města Brna

Z důvodu havárie I. březovského vodovodu dojde v období od 14. června 2022 do doby odstranění následků havárie k přechodné změně v systému distribuce vody.

V poměrně rozsáhlé oblasti běžně zásobované vodou z I. březovského vodovodu může být po toto období patrný určitý podíl vody z Vírského oblastního vodovodu z úpravny vody Švařec. Tato voda má nižší tvrdost a může mít i nepatrně odlišné organoleptické  vlastnosti z důvodu jiné technologie dezinfekce.

Výše uvedená změna se může týkat severních částí Brna (Soběšice, Lesná, Obřany, Maloměřice, Černá Pole, Husovice, Královo Pole), středu Brna (Štýřice, Zábrdovice, Židenice, Juliánov, Trnitá) a též jihu Brna (Komárov, Černovice, Brněnské Ivanovice, Chrlice, Tuřany, Dvorská).

Brněnské vodárny a kanalizace

Vítáme Vás na internetových stránkách společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hlavní činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí televizní kamery, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod Brno - Modřice včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod.

Investorská a projekční činnost je zaměřena na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru vodovodů a kanalizací.

Všechny činnosti akciové společnosti jsou nezbytné pro život města a jeho obyvatel. Společnost působí nejen na celém území statutárního města Brna, ale i pro město Kuřim, Modřice, Březová nad Svitavou, městys Doubravník a  Štěpánov nad Svratkou, obce Lelekovice, Českou, Moravany, Nebovidy, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Švařec, Skorotice, Chlébské, Dolní Loučky a pro Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

Společnost je partnerem projektu