Přeskočit na hlavní obsah

Ostatní služby

Ubytovací služby i služby prádelny jsou prioritně určeny pro zaměstnance společnosti, jejich využití externími zákazníky je možné pouze v případě volných kapacit.

Informace o možnostech Vám budou sděleny na telefonním čísle +420 543 433 365 .

Uvedenou službu poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na základě potvrzené objednávky. Pro zákazníky v pozici spotřebitele, tj. fyzické osoby nepodnikající, je doporučeno použít vzor objednávky ostatních služeb, jehož vyplněním a podpisem je  také potvrzeno seznámení s Obecnými předsmluvními informacemi pro spotřebitele vydanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Pro zákazníky jsou k dispozici ceníky jednotlivých služeb. Konečná cena služby se může odvíjet od specifických požadavků objednatele.

Pečujeme o vodu