Přeskočit na hlavní obsah

Pronájem cisteren, náhradní zásobování pitnou vodou

Dovoz pitné vody se provádí na základě objednávky, ve které je třeba uvést:

fakturační adresu

kontakt objednatele

místo závozu

druh požadované služby

Druhy požadované služby

  • dovoz pitné vody cisternovými vozy MAN nebo TATRA o objemu  8 m3 s možností přečerpání vody, uveďte počet m3 a vzdálenost k místu čerpání (délka hadic)
  • pronájem kontejnerových cisteren na pitnou vodu o obsahu 3 m3, uveďte počet kontejnerů a počet dnů pronájmu kontejnerů 

Upozornění - pitnou vodu určenou pro konzumaci je nutné převařit.

Fyzická osoba jako účastník této objednávky tímto potvrzuje, že byla v okamžiku získání osobních údajů společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. seznámena s informacemi o zpracováním osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle této objednávky. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.

Objednatel bere na vědomí, že si dodavatel vyhrazuje právo upravit termín dovozu a svozu cisterny v závislosti na svých provozních možnostech. Cena stanovená v objednávce se posunutím termínu dovozu a odvozu cisterny nezmění. Mobilní cisterny jsou v případě havárie vodovodního řadu primárně určeny pro náhradní zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Na základě této skutečnosti nemůžeme garantovat konkrétní časy a termíny závozů.

Výjezdním místem je areál Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - Hády 1a, Brno, Maloměřice.

online formulář objednávky

Objednávky zaslané o víkendu nebo svátcích  zpracováváme následující pracovní den.

Informace o možnostech a cenách Vám budou sděleny na telefonním čísle
+420 543 433 340 nebo na e-mailu bvk@bvk.cz.

Uvedenou službu poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na základě potvrzené objednávky. Pro zákazníky v pozici spotřebitele, tj. fyzické osoby nepodnikající, je doporučeno použít online formulář objednávky, jehož vyplněním a podpisem je  také potvrzeno seznámení s Obecnými předsmluvními informacemi pro spotřebitele vydanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). K dispozici pro spotřebitele je také obecný vzor oznámení o odstoupení od smlouvy, který je možné použít v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, když je smlouva (smlouvou je i potvrzená objednávka) uzavřena distančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele. Bližší informace o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v Obecných předsmluvních informacích pro spotřebitele.

Pro zákazníky jsou k dispozici ceníky jednotlivých služeb. Konečná cena služby se může odvíjet od specifických požadavků objednatele.

Pečujeme o vodu