Přeskočit na hlavní obsah

Jaké látky k úpravě vody používáme

Zákon o ochraně veřejného zdraví č.274/2003 Sb. ukládá provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu povinnost dát k dispozici aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody a informace o látkách použitých k úpravě vody.

Informace o jakosti dodávané pitné vody najdete také na těchto stránkách.

Používané chemické látky

Na úpravnách vody a dochlorovacích stanicích provozovanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. se k úpravě vody používají následující chemické látky:

Al2(SO4)3

Síran hlinitý

CaO

Oxid vápenatý

ClO2

Oxid chloričitý

Aktivní uhlí
granulované

Aktivní uhlí granulované

Cl

Chlor

NaClO

Chlornan sodný

NaClO2

Chloritan sodný

O3

Ozon

KMnO4

Manganistatn draselný

Všechny uvedené chemikálie jsou používány v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.