Přeskočit na hlavní obsah

Vyjadřování k projektové dokumentaci

Vydání stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále jen BVK) ke stavební činnosti je provedeno na základě předložení kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě. Vypracování stanoviska je prováděno bezplatně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že projektovou dokumentaci není možné předávat v elektronické podobě. Před podáním žádosti o vyjádření Vám nabízíme možnost konzultací Vámi navržených technických řešení na útvaru vodohospodářského rozvoje (budova C areálu BVK) v provozní době pro zákazníky. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Doporučujeme Vám konzultaci předem dohodnout na tel. +420 543 433 111 (ústředna).

Možnosti podání projektové dokumentace k vyjádření:

1Zaslání projektové dokumentace v tištěné podobě na adresu společnosti: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

2Osobní předání projektové dokumentace v tištěné podobě na podatelně naší společnosti v provozní době pro zákazníky.

Potřebný obsah žádosti a počet pare projektových dokumentací pro vydání stanoviska naší akciové společnosti najdete samostatně pro každý typ stanoviska na jednotlivých odkazech uvedených níže.

Žadateli bude odesláno písemné stanovisko nejpozději do 30 dnů (platí pro běžné žádosti o stanovisko) ode dne podání žádosti. Jedno pare předkládané projektové dokumentace pro vydání našeho stanoviska si necháváme pro naši potřebu. Stanovisko má platnost jeden rok od data odeslání.

Pečujeme o vodu