Přeskočit na hlavní obsah

Ostatní objekty

Pokyny pro zpracování projektové dokumentace ostatních stavebních objektů naleznete v Městských standardech pro vodovodní síť a Městských standardech pro kanalizační zařízení, které jsou k dispozici na stránkách ZDE.

Upřesnění základních požadavků týkajících se obsahu projektových dokumentací:

Aktuální zákres sítí v provozování BVK

Projektová dokumentace musí obsahovat zákres kompletní technické infrastruktury v provozování BVK. Provozovaná technická infrastruktura je zřejmá z aktuálního podkladu oddělení technické dokumentace. Podrobné informace k vydání zákresu sítí lze zjistit přes Vyjadřovací portál, na telefonním čísle +420 543 433 130, případně návštěvou našeho pracoviště (budova B areálu BVK).

Požadavek na dodržování ochranných pásem (týká se objektů/konstrukcí, netýká se sítí technického vybavení).

Dodržujte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění. Dodržte ochranné pásmo kabelového vedení elektrizační soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Požadavek na dodržování ochranných území (týká se objektů/konstrukcí, netýká se sítí technického vybavení).

Dodržujte ochranné území vodovodních a kanalizačních přípojek, které jsou vymezeny vodorovnou vzdáleností 0,75 m na každou stranu od osy potrubí.

Požadavek na dodržování ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (platí zejména pro přípojky sítí technického vybavení).

Nabízíme Vám možnost konzultací Vámi navržených technických řešení na útvaru vodohospodářského rozvoje (budova C areálu BVK) v provozní době pro zákazníky. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Doporučujeme Vám termín konzultace dopředu dojednat na telefonním čísle +420 543 433 111 (ústředna).

Aktualizace: Červenec 2022