Přeskočit na hlavní obsah

Vize a hodnoty

Jaká je naše mise?

Co nás charakterizuje? Voda! Naše mise je pečovat o ni. Hledáme cesty, jak udržet stejné to, co je dokonalé. Co je nenahraditelné. Využíváme k tomu nové, špičkové technologie. A inovace. Proč inovujeme? Aby voda zůstala stále stejně kvalitní a dobrá. Ne proto, abychom ji měnili či zlepšovali. Díky veškerým těmto inovacím a naší péči nám z kohoutku teče stále ta dobrá kvalitní voda, o které každý ví, odkud se bere. Stejně jako se můžete plně spolehnout na odvádění odpadních vod.

Jaké jsou naše hodnoty?

Udržitelnost

Není nám jedno, co po sobě necháme našim dětem. Děláme vše pro to, aby naší planetě jednou neteklo do bot.

Prozákaznickost

Ať už jste malá domácnost nebo velký odběratel, všichni jste pro nás stejně důležití.

Inovace

Využíváme nové, špičkové technologie a inovace. Proč inovujeme? Aby voda zůstala stejně kvalitní a dobrá.

BVK v číslech

416

tis.

Počet obyvatel zásobených

1 425

km

Délka provozované vodovodní sítě

51,5

tis.

Počet vodovodních přípojek

1 244

km

Délka provozované kanalizační sítě

62

tis.

Počet kanalizačních přípojek

533

Počet zaměstnanců

Jaká je naše činnost?

Předmět činnosti Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je přesně vymezen zakladatelskou smlouvou a usnesením valných hromad dle zápisu v Obchodním rejstříku.

Hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí televizní kamery. Zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod Brno - Modřice včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod. Investorská a projekční činnost je zaměřena na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru vodovodů a kanalizací.

Kde všude o vás pečujeme?

Oblast pitných vod

Město Brno, Kuřim, Modřice, Březová nad Svitavou, městyse Štěpánov nad Svratkou, Doubravník, obce Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov, Moutnice, Měnín, Švařec, Koroužné, Želešice, Skorotice, Dolní Loučky, Černvír a pro Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

Oblast odpadních vod

Města Brno, Kuřim, Modřice, městyse Štěpánov nad Svratkou, obce Česká, Moutnice, Švařec, Želešice.

Jaké jsou naše zdroje vody?

Podzemní voda v Březové nad Svitavou

Upravovaná voda na úpravně vody Švařec

Kde jsou naše čistírny
odpadních vod?

Společnost provozuje čtyři čistírny: ČOV Brno - Modřice, ČOV Moutnice, ČOV Štěpánov nad Svratkou a ČOV Švarec.