Přeskočit na hlavní obsah

Informace zveřejňované povinným subjektem dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále také jen „povinný subjekt“) níže uvádí možné způsoby pro podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále též „Zákon o ochraně oznamovatelů“).

Bližší informace pro externí oznamovatele o vnitřním oznamovacím systému Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.  jsou uveřejněny na webových stránkách Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. zde.

Níže jsou uvedeny údaje pro podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.. Oznamovatel, je rovněž oprávněn učinit oznámení prostřednictvím Externího oznamovacího systému, a to přímo Ministerstvu spravedlnosti.

Povinný subjekt:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Kontaktní údaje příslušné osoby vnitřního oznamovacího systému (dále „příslušná osoba VOS“)

poštovní adresaPříslušná osoba VOS
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a
603 00 Brno
e-mailwhistleblowing@bvk.cz
telefon+420 720 820 310

 

Pro písemné podání využijte formulář F-SM127-oznámení VOS, který je uveřejněn na webových stránkách Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. zde.

A. Podání poštou

Pro zaslání poštou může oznamovatel vyplněný formulář vložit do jakékoliv obálky, obálku označit slovem „NEOTEVÍRAT !“ a nevyplaceně, tedy bez známky, odeslat poštou na výše uvedenou adresu.

B. Podání e-mailem

Pro zaslání e-mailem vyplní oznamovatel formulář a soubor v elektronické podobě přiloží k e-mailu, který odešle na e-mailovou adresu: whistleblowing@bvk.cz.

C. Podání telefonické

Telefonicky je možno podání učinit na telefonu +420 720 820 310, a to v pracovní dny v době od 8:00 do 13:00 hod. V tomto případě zaznamená údaje do formuláře příslušná osoba VOS, přičemž tento formulář slouží rovněž jako záznam o podaném oznámení. Se souhlasem oznamovatele je příslušná osoba VOS oprávněna při telefonickém podávání oznámení oznamovatelem učinit zvukovou nahrávku.

D. Podání osobní

Osobně lze podání uskutečnit na adrese sídla Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., tj. Pisárecká 555/1a, Pisárky 603 00 Brno, a to čase, který si oznamovatel dohodne telefonicky, nebo e-mailem s příslušnou osobou VOS. Tj.

Příslušná osoba VOS umožní oznamovateli osobní podání oznámení nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Při telefonním hovoru bude dohodnut také způsob podání a to

  • předáním vyplněného formuláře,
  • pouze ústně, kdy formulář vyplní na schůzce příslušná osoba VOS. Se souhlasem oznamovatele je příslušná osoba VOS oprávněna při ústním podávání oznámení oznamovatelem učinit zvukovou nahrávku.