Přeskočit na hlavní obsah

Lokalizace a detekce úniků vody

Provádíme předběžnou detekci a následnou lokalizaci místa úniku vody na soukromých rozvodech potrubí.

K detekci úniků vody využíváme následující metody

  • korelační technika
  • elektroakustické loggery šumů
  • elektroakustické odposlechové tyče
  • půdní mikrofony
  • hydrofony
  • H2 – metoda

Tuto činnost provádí odborně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní zaměstnanci nejmodernější diagnostickou technikou.Uvedené metody nejsou vhodné pro lokalizaci úniků vody na vnitřních domovních rozvodech.

Pro více informací a objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 231, e-mail :  vytycenivodovodu@bvk.cz.