Přeskočit na hlavní obsah

Etická charta SUEZ

Etické hodnoty byly vždy v popředí zájmu strategie a rozvoje skupiny SUEZ. 

S jednotnou značkou a jedním společným posláním: „Utváříme udržitelné životní prostředí. Tady a ted’ !“, je dodržování etických hodnot skupiny SUEZ všemi jejími zaměstnanci nezbytné. Etická charta společnosti SUEZ definuje hodnoty skupiny. Tyto hodnoty musí být pro každého z nás vzorem pro naše kolektivní a individuální chování a činnosti. Je naprosto nezbytné, aby všichni zaměstnanci tato pravidla plně dodržovali. 

Etická charta Suez v českém a anglickém jazyce:

Etika ve vztazích s dodavateli v českém a anglickém jazyce: