Přeskočit na hlavní obsah

Služby kanalizačního provozu

Vytyčování kanalizace

Provádíme vytyčování trasy potrubí kanalizačních stok v našem provozování. Lokalizace je prováděna kvalifikovanými zaměstnanci pomocí místního šetření revizních šachet v terénu spolu s geografickým informačním systémem (GIS). Dále provádíme lokalizaci veřejných částí kanalizačních přípojek v provozování naší společnosti pomocí místního šetření a databáze GIS.

Pro více informací k objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 356, případně +420 601 088 562, nebo na e-mail: mbakrlik@bvk.cz.

Čištění kanalizace hydromechanizací

V případě volné pracovní volné kapacity provádíme čištění kanalizace pomocí kombinovaných kanalizačních vozidel s recyklací. K dispozici máme čtyři kombinovaná vozidla od firmy KROLL, která jsou vybavena čistící hadicí 5/4“ a 1“, délky 120 m.

Pro více informací k objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 363, případně +420 725 748 968 nebo na e-mail: lsusa@bvk.cz.

Revize kanalizace kamerovým systémem

V případě volné pracovní kapacity, provádíme revize stoky inspekční kamerou od profilu DN 300 mm a výše. Dvě vozidla Mercedes-Benz jsou vybavena monitorovací technikou německého dodavatele Rausch. Výstupem kamerového průzkumu je digitální záznam a protokol úseku v digitálním formátu *.pdf. Stavební stav stokových sítí  je vyhodnocován dle normy ATV nebo ČSN EN 13508. Před samotnou revizí je provedeno vyčištění stoky kanalizačním vozidlem s recyklací.

Pro více informací k objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 362, případně +420 606 719 053 nebo na e-mail: bmacik@bvk.cz.

Uvedené služby poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na základě potvrzené objednávky. Pro zákazníky v pozici spotřebitele, tj. fyzické osoby nepodnikající, je doporučeno použít obecný vzor objednávky, jehož vyplněním a podpisem je  také potvrzeno seznámení s Obecnými předsmluvními informacemi pro spotřebitele vydanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). K dispozici pro spotřebitele je také obecný vzor oznámení o odstoupení od smlouvy, který je možné použít v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, když je smlouva (smlouvou je i potvrzená objednávka) uzavřena distančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele. Bližší informace o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v Obecných předsmluvních informacích pro spotřebitele.

Pro zákazníky jsou k dispozici ceníky jednotlivých služeb. Konečná cena služby se může odvíjet od specifických požadavků objednatele.

Pečujeme o vodu