Přeskočit na hlavní obsah

Opravna a zkušebna vodoměrů

Informace zájemcům o opravy, ověření, kalibrace a prodej vodoměrů.

Hlavní činnost provozu

Opravna a zkušebna vodoměrů Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. v rámci své hlavní činnosti  zajišťuje opravy, ověření, přezkoušení a kalibrace vodoměrů v průměrech DN 15 až DN 100 u měřidel na studenou vodu a DN 15 až DN 40 u měřidel na teplou vodu. Servisní úkony prováděné na vodoměrech se týkají zejména následujících obchodních značek: Bonega, Elster (ABB), Itron (Actaris), Sensus (Meinecke, Premex, Spanner Pollux) a dalších. Důležitou součástí činnosti provozu je prodej jak nových, tak i repasovaných vodoměrů různých značek a průměrů, a to za velmi výhodných obchodních podmínek. S důležitými výrobci vodoměrů má náš provoz uzavřen záruční a pozáruční servisní smlouvy. Poskytujeme konzultace o vhodnosti vodoměru pro konkrétní měřící místo, konzultace z oblasti metrologické legislativy a další informace potřebné ke správnému užívání měřidel proteklého množství vody.

Ověřování měřidel je zkušebnou vodoměrů prováděno v rámci Autorizace k ověřování stanovených měřidel, které bylo vydáno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Certifikáty a doklady odborné způsobilosti

Zkušebna disponuje Autorizační listinou pro ověřování stanovených měřidel, Osvědčením o odborné způspbilosti  jednotlivých pracovníků k oveřování stanovených měřodel a platnými kalibracemi a funkčními zkouškami jednotlivých zařízení.
Celý provoz Opravny a zkušebny vodoměrů je certifikován dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001,  ČSN OHSAS 18001 a ČSN EN ISO 50001.

Příjem a výdej zakázek

Pondělí – pátek:  7:00–15:00 hodin (polední přestávka 11:30 -12:00 hodin)

 

Kontakt

Opravna a zkušebna vodoměrů
Jana Svobody 830/12, 614 00   Brno


tel.: +420 545 245 993 - příjem zakázek

tel.: +420 545 245 992 - referent provozu, fakturace

tel.: +420 545 245 991 - vedoucí provozu

 

Uvedené služby poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na základě potvrzené objednávky. Pro zákazníky v pozici spotřebitele, tj. fyzické osoby nepodnikající, je doporučeno použít vzor obecné objednávky, jehož vyplněním a podpisem je  také potvrzeno seznámení s Obecnými předsmluvními informacemi pro spotřebitele vydanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). K dispozici pro spotřebitele je také obecný vzor oznámení pro odstoupení od smlouvy, který je možné použít v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, když je smlouva (smlouvou je i potvrzená objednávka) uzavřena distančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele. Bližší informace o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v Obecných předsmluvních informacích pro spotřebitele.

Pro zákazníky jsou k dispozici ceníky jednotlivých služeb. Konečná cena služby se může odvíjet od specifických požadavků objednatele.

Pečujeme o vodu