Přeskočit na hlavní obsah

Havárie a odstávky vodovodu

Havárie vodovodu


Probíhající odstávky


Připravované odstávky


Všechny nemovitosti s přerušenou dodávkou vody jsou vyrozuměny individuálně oznámením, které je umístěno na vstupu do nemovitosti (minimálně 15 dnů před plánovanou odstávkou vody). Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací (ve smyslu znění zákona č. 274/2001 Sb. § 9) bude přerušena dodávka vody pro vaši nemovitost.


Mapa havárií a odstávek

Hlášení havárie telefonicky

Centrální vodohospodářský
dispečink

+ 420 543 212 537
Nepřetržitá 24hodinová služba