Přeskočit na hlavní obsah

Orgány společnosti

Představenstvo:

Ing. Daniel Struž, MBA - předseda představenstva

Ing. David Grund - místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Folprecht

Mgr. Bc. Marek Viskot

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Ing. Petr Konečný, MBA

PhDr. Pavel Kavka

Dozorčí rada:

Ing. Jan Zámečník - předseda dozorčí rady

Ing. Marie Lukášová FCCA, MBA - místopředsedkyně dozorčí rady

Ludvík Kadlec

Mgr. Markéta Řebcová

JUDr. Zdeňka Vondráčková (člen za zaměstnance)

Ing. Ladislav Prokop (člen za zaměstnance)

Výbor pro audit:

Ing. Radek Neužil, LL.M. - předseda, nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 2798/45, 628 00 Brno

Ing. Miroslava Krčmová - místopředseda, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice

Ing. Marie Lukášová FCCA, MBA, nar. 14. 5. 1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov

Výkonné vedení:

Ing. Jakub Kožnárek - generální ředitel

Ing. Ladislav Prokop - ředitel vodárenské sekce

Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - ředitel kanalizační sekce

Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce

Ing. Zdeněk Herman - ředitel ekonomické sekce

Ing. Roman Palatin - ředitel obchodní sekce