Přeskočit na hlavní obsah

Laboratorní rozbor vody

Útvar kontroly kvality Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je akreditovaným subjektem Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Kromě jiných aktivit provádí chemické, biochemické, biologické a mikrobiologické rozbory pitných, bazénových a odpadních vod a kalů pro soukromé osoby a organizace. Rozsahy všech rozborů jsou prováděny dle platné legislativy. Vzorkovací tým našeho útvaru zajistí akreditovaný odběr vzorků v libovolné lokalitě nebo si zákazník může provést odběr vzorků sám dle instrukcí pracovníků laboratoře do předem poskytnutých vzorkovnic. Protokol o výsledku Vám bude zaslán nebo si jej můžete vyzvednout osobně.

V případě potřeby je možná osobní konzultace s našimi pracovníky.

Služby můžete využít když:

  • máte pochybnosti o kvalitě vody ve studni
  • potřebujete sledovat kvalitu vody ve Vašem bazénu
  • potřebujete sledovat kvalitu odpadních vod nebo kalů

Odběr vzorků a vzorkovnice

Pitná voda

Rozbory pitné vody se provádí jen ze vzorků vody odebraných do vzorkovnic poskytnutých k tomuto účelu útvarem kontroly kvality. Vzorkovnice si můžete vyzvednout na níže uvedených pracovištích útvaru kontroly kvality. Odběr vzorků musí být proveden do sedmi dnů od převzetí vzorkovnic z laboratoře dle pokynů laboratoře link (link  žádanky pitná voda Modřice a Švařec). Po této době ztrácí vzorkovnice určená k odběru pro mikrobiologický rozbor sterilitu. Vzorek musí být co nejdříve doručen do laboratoře ke zpracování, nejlépe ihned po odběru. Není-li to možné, je nutno uchovávat vzorek v chladničce při teplotě okolo 5 °C, nejdéle však 24 hodin.

Bazén, odpadní vody a kaly

Odběr vzorků bazénových, odpadních vod a kalů doporučujeme svěřit odborníkům. Vzorkovací tým naší akciové společnosti Vám zajistí akreditovaný odběr vzorků bazénových, odpadních vod a kalů při dodržení všech normativních a legislativních předpisů. Vlastní odběr vzorků bazénových, odpadních vod a kalů externím zákazníkům doporučujeme realizovat až po předchozí konzultaci v útvaru kontroly kvality, který sídlí v areálu na ČOV Brno - Modřice, tel. +420 543 433 535. Při vlastním odběru bude tato skutečnost uvedena v protokolu o výsledku zkoušek (link na žádanku odpadní voda).

Kontakty

Útvar kontroly kvality


Pracoviště na ČOV Brno - Modřice:
Chrlická 552, 664 42 Modřice
tel. +420 543 433 573 nebo +420 543 433 535 
 

Výdej vzorkovnic:                     
Po–Pá:  7:00–11:30, 12:00–15:00 hodin
 

Příjem vzorků pitných vod:       
Po–Út: 7:00–11:30, 12:00–15:00 hodin 
St: 7:00–12:00 hodin
 

Příjem vzorků odpadních vod:  
Po–Čt: 7:00–11:30, 12:00– 15:00 hodin 
Pá: 7:00–9:00 hodin 

Útvar kontroly kvality


Pracoviště na úpravně vody Švařec:
Švařec 41, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel. +420 566 591 615 
 

Výdej vzorkovnic:
Po–Pá:  6:00–14:00 hodin
 

Příjem vzorků pitných vod:
Po–Út: 6:00–13:00 hodin

Příjmová místnost pro odběr vzorků


Brno-Pisárky:
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
 

Výdej vzorkovnic:
Po–Čt:  7:00–15:00 hodin
Pá: 7:00–13:00 hodin
 

Příjem vzorků pitných vod:
Po–Út: 7:00–15:00 hodin
St: 7:00–12:00 hodin

Ceník

Ceny rozborů jsou orientační a budou vždy upřesněny na jednotlivých pracovištích v Útvaru kontroly kvality Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. při zadání rozborů. Platné DPH je 21%.

Krácený rozbor včetně odběru dle vyhlášky MZČR č. 252/2004 Sb. v úplném rozsahu
2 145 Kč včetně DPH.

Úplný rozbor včetně odběru dle vyhlášky MZČR č. 252/2004 Sb. v úplném rozsahu
15 397 Kč včetně DPH.

Výběrový rozbor (vhodný pro základní informaci o kvalitě vody ve studnách)
922 Kč včetně DPH.