Přeskočit na hlavní obsah

Laboratorní rozbor vody

V naší akreditované laboratoři vám rádi uděláme podrobný rozbor vody. Provádíme chemické, biochemické, biologické a mikrobiologické rozbory pitných, bazénových, odpadních vod a kalů.

Pitná voda

  • Rozbory pitné vody provádíme jen ze vzorků vody odebraných do vzorkovnic, které vám poskytneme na pracovištích útvaru kontroly kvality spolu s žádankou o provedení rozboru.
  • Odběr vzorků musí být proveden do 7 dnů od převzetí vzorkovnic z laboratoře. Po této době ztrácí vzorkovnice určená k odběru pro mikrobiologický rozbor sterilitu.
  • Vzorek doručte do laboratoře ke zpracování nejlépe ihned po odběru. Není-li to možné, je nutno uchovávat vzorek v chladničce při teplotě okolo 5 °C, nejdéle však 24 hodin.
  • Pro účely kolaudací nabízíme možnost akreditovaného odběru vzorků pitné vody, který provede náš vzorkovací tým.

Bazény, odpadní vody a kaly

  • Odběr vzorků bazénových, odpadních vod a kalů doporučujeme svěřit odborníkům. Náš vzorkovací tým vám zajistí akreditovaný odběr vzorků vod a kalů při dodržení všech normativních a legislativních předpisů.
  • Vlastní odběr vzorků bazénových, odpadních vod a kalů externím zákazníkům doporučujeme realizovat až po předchozí konzultaci v útvaru kontroly kvality.
  • Pokud využijete možnost vlastního odběru vzorků, uvedeme tuto skutečnost v protokolu o výsledku zkoušek.

Ceník

Ceník platí pouze pro rozbory pitné vody. Ceny pro rozbor bazénových, odpadních vod a kalů vám upřesníme na pracovištích v Útvaru kontroly kvality Brněnských vodáren a kanalizací při zadání rozborů.

Výběrový rozbor

(vlastní odběr)

922 Kč vč. DPH

Kvalita vody ve studnách,
vrtech nebo studánkách.

Krácený rozbor

(vč. odběru)

2 322 Kč vč. DPH

Nutný pro požadavek stavebních řízení,
hygieny ke kontrole pitné vody
(krácený rozsah dle vyhlášky).

Úplný rozbor

(vč. odběru)

15 397 Kč vč. DPH

Nutný pro požadavek stavebních řízení,
hygieny ke kontrole pitné vody
(úplný rozsah dle vyhlášky).

Uvedenou službu poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na základě potvrzené objednávky (žádanky o provedení rozboru). Pro zákazníky v pozici spotřebitele, tj. fyzické osoby nepodnikající, je vyplněním a podpisem žádanky také potvrzeno seznámení s Obecnými předsmluvními informacemi pro spotřebitele vydanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). K dispozici pro spotřebitele je také obecný vzor oznámení pro odstoupení od smlouvy, který je možné použít v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, když je smlouva (smlouvou je i potvrzená objednávka) uzavřena distančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele. Bližší informace o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v Obecných předsmluvních informacích pro spotřebitele.

Pečujeme o vodu

Kontakty a provozní doba

Pracoviště Modřice


Chrlická 552, 664 42 Modřice
tel. +420 543 433 573 nebo +420 543 433 535 

Výdej vzorkovnic:                     
Po–Pá:  7:00–11:30, 12:00–15:00 hodin
 

Příjem vzorků pitných vod:       
Po–Út: 7:00–11:30, 12:00–15:00 hodin 
St: 7:00–12:00 hodin
 

Příjem vzorků odpadních vod:  
Po–Čt: 7:00–11:30, 12:00– 15:00 hodin 
Pá: 7:00–9:00 hodin 

Pracoviště Švařec


Švařec 41, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel. +420 566 591 615 

Výdej vzorkovnic:
Po–Pá:  6:00–14:00 hodin
 

Příjem vzorků pitných vod:
Po–Út: 6:00–13:00 hodin

Pracoviště Brno-Pisárky


Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Výdej vzorkovnic:
Po–Čt:  7:00–15:00 hodin
Pá: 7:00–13:00 hodin
 

Příjem vzorků pitných vod:
Po–Út: 7:00–15:00 hodin
St: 7:00–12:00 hodin

Útvar kontroly kvality Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je akreditovaným subjektem Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Kvalita vody podle lokality

Získejte informace o kvalitě pitné vody v námi zásobované oblasti. V mapě si můžete vyhledat průměrné hodnoty vody v konkrétní lokalitě.