Přeskočit na hlavní obsah

Vytyčování vodovodních řadů

Provádíme lokalizaci trasy vedení metalického i nemetalického vodovodního potrubí, vodovodních přípojek, signalizačních markerů a identifikačních vodičů potrubí. Vytyčení metalického potrubí je prováděno metodou elektromagnetického pole vytvořeného kolem trasovaného vedení, které je snímáno a zaznamenáno lokačním přístrojem.

Vytyčení nemetalického potrubí je prováděno pomocí trasovacího pera se sondou, které se vsunuje do potrubí, přičemž je nezbytné trasovaný úsek odstavit, rozpojit a vypustit. Maximální délka trasovaného úseku nemetalického potrubí je 150 metrů. Zajišťuje úsek diagnostiky vodovodní sítě, dálkové přivaděče úsek dálkových přivaděčů. Všechny nabízené činnosti provádí odborně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní zaměstanci.

Pro více informací a objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 221, e-mail:  vytycenivodovodu@bvk.cz.