Přeskočit na hlavní obsah

Kanalizační řád včetně mapových podkladů

Kanalizační řád pro statutární  město  Brno, město  Kuřim,  město  Modřice, obce Česká a Želešice

Kanalizační řád pro statutární město Brno, město Kuřim, město Modřice, obce Česká a Želešice je schválený rozhodnutím Odboru VLHZ MMB pod č.j. MMB/0293176/2022 , sp. zn. OVLHZ/MMB/0113852/2022 ze dne 30.5.2022

Schválený rozhodnutím Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem pod č.j.  BYS 24482/2022/OŽP/Ji ze dne 23.12.2022

Schválený rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice pod č.j. OZP/11305/2013 ze dne 14.10.2013

Prodloužení doby platnosti rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice pod č.j. MZi-OZPSU/22464/2022-3 ze dne 09.02.2023

Schválený rozhodnutím Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem pod č.j. BYS 24515/2022/OŽP/Ji ze dne 23.12.2022