Přeskočit na hlavní obsah

Kanalizační řád včetně mapových podkladů

Kanalizační řád pro statutární  město  Brno, město  Kuřim,  město  Modřice, obce Česká a Želešice

Kanalizační řád pro statutární město Brno, město Kuřim, město Modřice, obce Česká a Želešice je schválený rozhodnutím Odboru VLHZ MMB pod č.j. MMB/0293176/2022 , sp. zn. OVLHZ/MMB/0113852/2022 ze dne 30.5.2022

Kanalizační řád pro obec Štěpánov nad Svratkou

Schválený rozhodnutím Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem pod č.j.  OŽP/14601/2013/Pe ze dne 14.8.2013

Schválený rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice pod č.j. OZP/11305/2013 ze dne 14.10.2013

Schválený rozhodnutím Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem pod č.j. OŽP/4204/2013/Pe ze dne 4.3.2013