Přeskočit na hlavní obsah

Vše o odpadní vodě

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jsou provozovatelem stokové sítě pro statutární město Brno, města Kuřim, Modřice a obce Želešice, Česká, Moutnice, Štěpánov nad Svratkou a Švařec. Mnoho lidí ani netuší, že stoková síť pod našima nohama je velmi složitý systém, který netvoří jen potrubí, ale mnoho dalších důležitých objektů.

1 246

km

Délka stokové sítě

62

tis. ks

Kanalizačních přípojek

41

Čerpacích stanic

22

Retenčních nádrží

83

Odlehčovacích komor

Čerpání a převoz odpadních vod
tel. +420 724 722 034, e-mail: mzidek@bvk.cz


Vytyčování kanalizačních řádů
tel. +420 543 433 355, +420 546 433 364
případně dispečink ČOV tel. +420 543 433 400