Přeskočit na hlavní obsah

Jak odpadní vodu čistíme a hlídáme?

Čištění vody

Odpadní vody čistíme v několika čistírnách odpadních vod, z nichž největší je Čistírna odpadních vod Brno – Modřice. Ta čistí odpadní vody nejen z města Brna, ale i z jeho okolí. Jedna z největších čistíren v republice je po významné rekonstrukci plně řízena z moderního dispečinku a chystá se na spuštění nového projektu kalového hospodářství, který přinese výrazné úspory spojené se zpracováním kalů, odvodňovacími systémy i s následným nakládáním se zbylým materiálem.

4

Čistírny odpadních vod

420

tis.

Obsloužených obyvatel

88

tis. m

průtok/den

2,5

x

objem Brněnské přehrady – průtok/rok

Řízení a hlídání kanalizační sítě

Aby vše bezchybně fungovalo, že zapotřebí celou kanalizační síť včetně jednotlivých objektů nepřetržitě sledovat a řídit. Pracoviště kanalizačního dispečinku se může pyšnit moderním vybavením, dálkovým ovládáním objektů a jejich kontrolou a v neposlední řadě i řízením Čistírny odpadních vod Brno - Modřice.

32

míst

Kde trvale měříme průtok

44

míst

Kde trvale měříme hladinu

23

míst

kde monitorujeme srážky