Přeskočit na hlavní obsah

Co do kanalizace nepatří?

Biologický odpad

zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů

Tuky

fritovací oleje, motorové oleje

Hygienické potřeby

veškeré hygienické potřeby

Chemikálie

chemikálie a další nebezpečné látky

Léky

Všechny druhy léčiv

Kam s odpadem?

K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijte popelnice. Po svozu je odpad spálen v moderní brněnské spalovně, kde dochází k jeho likvidaci při teplotách dosahujících 1 000 °C. Odpad hoří sám bez přidání paliva. Získané teplo vyrábí páru, která je dodávána do systému vytápění města Brna a pokrývá spotřebu pro cca 16 tisíc obyvatel.

Tuky z domácností, ale i motorové oleje po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a odevzdáme ve sběrném středisku, které následně zajistí jejich odbornou likvidaci.

Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev - vždy odevzdáme do sběrného střediska – tzv. Ekodvora.

Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob k tomu určeným.