Přeskočit na hlavní obsah

Z jakých zdrojů vodu získáváme

Voda plná minerálů z Březové nad Svitavou

Hlavním zdrojem pitné vody pro město Brno a hlavní část Brněnské vodárenské soustavy je prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou. Její kvalita je velmi dobrá a proto není zapotřebí ji jakkoliv upravovat, pouze dezinfikovat.

Voda je odtud dopravována směrem do Brna přivaděčem
I. březovského vodovodu a přivaděčem II. březovského vodovodu.

Přivaděč I. březovského vodovodu

Přivaděč II. březovského vodovodu

rok

1913

Datum zbudování

57

km

Délka

rok

1975

Datum zbudování

55

km

Délka

Křišťálově čistá voda z Úpravny vody Švařec

Úpravna vody Švařec je společně s vodou z Březové základním zdrojem pitné vody pro Brno a okolí a je největší úpravnou povrchové vody na Moravě. A i když máme jedny z nejčistších zdrojů pitné vody v České republice, požadavky na kvalitu vody jsou neustále přísnější. Úpravna vody Švařec využívá nejmodernější světové technologie jako je filtrace přes granulované aktivní uhlí či ozonizaci. Díky aktivnímu uhlí jsme schopni odstranit problém, jako jsou pesticidy nebo farmaka.

od roku

2000

dodávka pitné vody

1150

l/s

Maximální výkon
úpravny

20 000

m

Objem vyrobené
pitné vody

Jak vodu hlídáme?

Nepřetržitě sledujeme, zda nedochází k únikům, protože každý únik znamená zbytečné plýtvání. Neustálý monitoring vodovodní sítě nejmodernější technikou, hledání skrytých úniků vody, výborná práce Centrálního vodohospodářského dispečinku při organizování havárií, rychlost práce montážních čet při odstraňování havárií a v neposlední řadě finanční prostředky, které pravidelně putují do oprav a údržby, jsou nedílnou součástí naší každodenní práce, díky které si dlouhodobě držíme vysoký standard i v evropském měřítku.