Přeskočit na hlavní obsah

Jak se čistí odpadní voda

Voda, která opouští váš byt, dům, školu, kino, divadlo, obchod, továrnu je odváděna pomocí kanalizace do čistírny odpadních vod. Odpadní voda z města Brna a přilehlých měst a obcí se čistí v Čistírně odpadních vod Brno - Modřice.

V první části čistírny se odstraňují hrubé nečistoty. Zachycují se plovoucí nečistoty, lapá se štěrk, písek, lapá se tuk. Následují velké usazovací nádrže, kde se usazuje kal. Dále je odpadní voda odváděna do aktivačních nádrží, kde jsou pomocí kyslíku a mikroorganismů odstraňovány rozpuštěné nečistoty. Nakonec jsou minerální látky odstraněny v nádržích dosazovacích.