Přeskočit na hlavní obsah

Zdroje pitné vody pro Brno

Město Brno je zásobeno ze dvou zdrojů - podzemní vodou z Březové nad Svitavou a povrchovou vodou z Vírské nádrže. Ta se upravuje v Úpravně vody ve Švařci a do města Brna přitéká Vírským oblastním vodo­vodem. Voda z Březové nad Svitavou je do Brněnské vodárenské soustavy přiváděna I. a II. březovským vodovodem a je natolik kvalitní, že splňuje požadavky na pitnou vodou bez jakékoliv úpravy, provádí se jen nutná dezinfekce.

Území se zdroji pitné vody je velmi cenné a je třeba je chránit. Kdyby se znečistila půda v okolí studny nebo vodárenské nádrže, po určité době by se znečistila i voda v nich. Proto jev tomto území zakázáno používat umělá hnojiva a chemické látky k hubení plevelů a škůdců.

Podzemní voda z Březové nad Svitavou se pouze dezinfikuje, zatímco voda z nádrže Vír prochází v Úpravně vody Švařec důkladným úpravárenským procesem. Mikroskopické částečky rozptýlené ve vodě - příliš malé na to, aby je bylo vidět - se odstraňují pomocí chemikálií, které způsobují jejich klesání na dno. Voda prochází přes filtry s pískovou náplní, kde se odstraní jemné částečky a nečistoty rozptýlené ve vodě. Potom voda pro­chází přes filtry s aktivním uhlím, které odstraní škodlivé chemikálie, nepříjemné pachy, chutě a barvy.

V závislosti na „tvrdosti vody" se může jako změkčovadlo přidávat do vody vápno.

Na konci technologie úpravy se voda upravuje pomocí dezinfekčních prostředků - chlóru, chlordioxidu, čímž se ničí choroboplodné bakterie, které ještě zůstaly ve vodě.

Takto upravená voda se pak čerpá do vodojemů a odtud přímo do vašich vodovodních kohoutků.