Přeskočit na hlavní obsah

Bez vody by nebylo života na Zemi

Tuto základní věc si snad uvědomuje každý, ale přesto se s vodou zachází bez citu, je znečišťována, je s ní plýtváno.

O vodě se říká, že je nejrozšířenější látkou na zeměkouli. Kdyby celý objem vody ve světových mořích a oceánech, ledovcích, atmosféře, ale i objem vody podzemní a povrchové, který se odhaduje na 1,337 miliardy km3, pokryl rovnoměrně celý zemský povrch, rozprostíralo by se na Zemi moře o průměrné hloubce 2 620 metrů. Znamená to tedy, že by se celá Česká republika ocitla hluboko pod hladinou moře.

Všechnu tuto vodu však nemůžeme využívat podle našich potřeb. Daleko převažující podíl vody, plných 97,4 %, tvoří voda povrchová. Sladké vody je méně než 2,6 %. Je však vázána v ledovcích, polárním ledu, atmosféře, rostlinstvu, půdě, živých organismech.

Jen 0,27 % ze sladké vody je voda povrchová, která je vhodná pro úpravu, což je méně než 0,01 % z celkového množství vody na Zemi.

Voda jako přírodní zdroj je nositelem energie mechanické, chemické a tepelné, hlavním mediem pro trans­port látek, surovinou pro řadu průmyslových odvětví. Voda má především nezaměnitelnou funkci zdravotní. Ta se netýká jen toho nejdůležitějšího, čímž je přímá konzumace vody, ale také její nezbytnosti pro zajištění osobní i veřejné hygieny člověka, pro jeho rekreaci.

Měli bychom si uvědomit i její funkci estetickou a kulturní, protože právě ta „obyčejná voda" přispívá ke zkrášlení krajiny, ale i lidských sídlišť a obydlí.

V České republice je ročně vyrobeno 610 milionů m3 pitné vody.

Město Brno spotřebuje ročně přes 30 miliard litrů pitné vody, tj. 2,3x celého zásobního prostoru Brněnské přehrady.