Přeskočit na hlavní obsah

Náhled měření SMART vodoměru

Zákazník získá náhled měření SMART vodoměru zprovozněním internetového zákaznického účtu, náhled je automaticky aktivován do 14 dnů po instalaci vysílače na vodoměr.

1

Po přihlášení do internetového účtu zobrazte seznam odběrných míst příkazem „Má odběrná místa“. V případě, že máte více zákaznických účtů, zvolte nejprve zákaznický účet ze seznamu dostupných zákaznických účtů, v případě, že máte jen jeden zákaznický účet, bude zákaznický účet vybrán automaticky.

2

Zobrazí se seznam odběrných míst odpovídajících vybranému zákaznickému účtu – odběrná místa osazená SMART vodoměrem jsou označená ikonkou vodoměru s vysíláním.

3

Po výběru konkrétního odběrného místa se zobrazí jeho detail.

4

V případě, že je odběrné místo osazeno SMART vodoměrem, dostanete se přes tlačítko v pravém horním rohu do aplikace eMIS.SE na podrobné údaje o spotřebě a historii stavů měřidla.

5

K dispozici jsou údaje o denní spotřebě, měsíční spotřebě, spotřebě dle ročních období, roční spotřebě, rozložení spotřeby v jednotlivých dnech (odečítá se 4x v průběhu 24 hodin) či intervalech. Volit lze mezi grafickým nebo tabulkovým zobrazením a údaje lze vyexportovat jako excelovou tabulku nebo jako obrázek.

6

Podobným způsobem si lze zobrazit historii stavů měřidla po jednotlivých dnech resp. měsících.