Přeskočit na hlavní obsah

Pronájem cisteren, náhradní zásobování pitnou vodou

Dovoz pitné vody se provádí na základě objednávky, ve které je třeba uvést:

fakturační adresu

kontakt objednatele

místo závozu

druh požadované služby

Druhy požadované služby

  • dovoz pitné vody cisternovými vozy MAN nebo TATRA o objemu  8 m3 s možností přečerpání vody, uveďte počet m3 a vzdálenost k místu čerpání (délka hadic)
  • pronájem kontejnerových cisteren na pitnou vodu o obsahu 3 m3, uveďte počet kontejnerů a počet dnů pronájmu kontejnerů 

Fyzická osoba jako účastník této objednávky tímto potvrzuje, že byla v okamžiku získání osobních údajů společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. seznámena s informacemi o zpracováním osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle této objednávky. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.

Objednatel bere na vědomí, že si dodavatel vyhrazuje právo upravit termín dovozu a svozu cisterny v závislosti na svých provozních možnostech. Cena stanovená v objednávce se posunutím termínu dovozu a odvozu cisterny nezmění. Mobilní cisterny jsou v případě havárie vodovodního řadu primárně určeny pro náhradní zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Na základě této skutečnosti nemůžeme garantovat konkrétní časy a termíny závozů.

Výjezdním místem je areál Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - Hády 1a, Brno, Maloměřice.

Objednávky přijímáme

Pondělí–pátek  8:00–14:00 hod.

Objednávky zaslané o víkendu nebo svátcích  zpracováváme následující pracovní den.

Informace o možnostech a cenách Vám budou sděleny na telefonním čísle
+420 543 433 340, nebo na e-mailu doprava@bvk.cz.