Základní údaje

Obchodní jméno společnosti: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo společnosti:  Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Datum vzniku: 1. 5. 1992
Identifikační číslo (IČO): 463 472 75
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ46347275
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město: č.ú. 5501621/0100, UniCredit Bank č.ú.: 4742283001/2700 
Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně
Číslo v rejstříku: oddíl B, číslo vložky 783

Kontakt

Telefon: +420 543 433 111 - ústředna
Fax: +420 543 433 000
E-mail: bvk@bvk.cz
ID datové schránky: c7rc8yf

Informace o poskytovaných službách zákazníkům:

Vážení zákazníci, 

společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. od 7.12.2020 částečně obnovuje provoz zákaznického centra v Pisárecké ulici v Brně, stejně jako kontakt se zákazníky v opravně a zkušebně vodoměrů sídlící na ulici Jana Svobody.

Jsme Vám k dispozici v pondělí a středu, a to od 8:00 do 13:00 hod.

Poskytování ostatních služeb probíhá v následujícím režimu:

  • služby spojené s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci a  prostorové poloze sítí jsou poskytovány v pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hod.,
  • možnost rozboru pitných, bazénových a odpadních vod a kalů (dle běžného režimu) a dalších běžně nabízených služeb dle běžného režimu.  

V zájmu ochrany Vašeho zdraví, stejně jako ochrany našich zaměstnanců zajišťujících provozování vodohospodářské infrastruktury Vás prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržování následujících pravidel:

  • nezbytné používání ochranných roušek
  • dezinfikování rukou při vstupu do budov
  • udržování odstupu nejméně 2 metry
  • omezení pobytu v prostorách naší společnosti na nezbytně nutnou dobu.

Prioritně prosíme, využívejte jiné formy komunikace, především telefonické, e-mailové či písemné.   

Děkujeme Vám za pochopení. 


Zákaznická linka - 840 177 177 (linku platí volající podle tarifů svého operátora) - informace o odečtech vodoměrů, nahlášení stavu vodoměrů, informace o fakturaci a uzavření smluvního vztahu, informace o poruchách a náhradním zásobování. Linka je v provozu v rozmezí hodin pro kontakt se zákazníky (úřední hodiny v sídle společnosti).V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění odpadních vod (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) volejte, prosím, 543 212 537 centrální vodohospodářský dispečink, který je v provozu nepřetržitě 24 hodin.