O společnosti

Údaje k 31. 12. 2020

Počet zaměstnanců: 530

Hlavní zdroje vody:podzemní voda z Březové nad Svitavou
 upravovaná voda na úpravně vody Švařec

Počet obyvatel zásobených vodou: 414 449
Délka provozované vodovodní sítě: 1 421 km
Počet vodovodních přípojek: 50 998
Délka provozované kanalizační sítě: 1 238 km
Počet kanalizačních přípojek: 61 936

Počet čistíren odpadních vod: 4 - Čistírna odpadních vod Brno - Modřice, čistírny odpadních vod Švařec, Moutnice, Štěpánov