Struktura akcionářů

Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu k 31.12.2019

Majitel% základního kapitálupočet akcií
Statutární město Brno51,004502 362 ks
SUEZ ENVIRONNEMENT46,272455 748 ks
drobní akcionáři2,72426 832 ks
Celkem100984 942 ks

Statutární město Brno

Brno je statutárním městem. Statut města Brna upravuje vnitřní poměry ve věci správy města. Snahou představitelů města je vytvořit z  Brna dynamicky se rozvíjející metropoli jižní Moravy, která bude pro svůj rozvoj využívat své přednosti, především výhodnou polohu uprostřed sítě evropských měst.

Svou snahu, kromě jiného, uplatňuje pomocí majetkových účastí ve významných  brněnských společnostech, které mají vliv na každodenní život města. Mezi takovéto společnosti patří i společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Statutární město Brno a společnost  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. dne 6.června 1994 uzavřely Smlouvu o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem, podle níž Statutární město Brno pronajalo společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  soubor movitého a nemovitého majetku a udělilo společnosti právo provozovat a udržovat vodohospodářskou infrastrukturu města Brna.

Smluvní strany změnily dne 9.srpna 1999 smlouvu na Nájemní a provozní smlouvu, kterou změnily a rozšířily práva udělená naší společnosti  a prodloužily dobu trvání nájmu, provozu a údržby a oprav vodovodní a kanalizační sítě a souvisejícího provozovaného majetku Statutárního města Brna na dalších 25 let.

Skupina  SUEZ Environnement/ONDEO v České republice

Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux, byla  první zahraniční společností v oblasti vodárenství, která začala na začátku 90.let působit v tehdejší ČSFR, později po jeho rozdělení v České a na konci 90.let rovněž ve Slovenské republice.

Nejprve to souviselo s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a později, po spojení společností SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997, s budováním velké nadnárodní francouzsko-belgické skupiny.

Skupina SUEZ Groupe v současné době zaměstnává ve třech hlavních oborech své činnosti (energetika, voda, odpadové hospodářství) přes 175 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích po celém světě a řadí se mezi největší skupiny v oblasti tzv. „utilities“ .

Skupině SUEZ Groupe se během více jak desetiletého působení na vodárenském trhu v České republice podařilo vstoupit do 10 vodárenských společnosti prakticky na celém území ČR. V současné době  je po několika uskutečněných fúzích SUEZ Groupe přítomen celkem v 5 společnostech.

Jedná se o provozní společnosti působící ve velkých městech jako jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v  Brně  či Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. v Ostravě nebo společnosti velkého či středně velkého typu působící ve venkovských regionech (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. v Karlovarském a Plzeňském kraji, Šumperská provozní a vodohospodářská společnost, a.s. v Šumperku a okolí a Vodohospodářská společnost Benešov působící v benešovském regionu).

Celkem společnosti, kde má SUEZ Groupe svůj majetkový podíl, zásobují přibližně 1,6 mil. obyvatel České republiky pitnou vodou. Tímto se SUEZ Groupe řadí mezi dva největší privátní mezinárodní provozovatele v oblasti vodárenství v České republice.

Skupině SUEZ Groupe se podařilo v České republice za dobu svého působení vybudovat poměrně konsolidovanou skupinu vodárenských společností, které se postupně staly součástí velké nadnárodní skupiny SUEZ.

Filozofií působení  této skupiny v České republice bylo a do budoucna i nadále zůstane partnerství s městy, obcemi a průmyslovými podniky. Pouze takovéto partnerství, založené na budování rovnoprávných partnerských vztahů a na respektování místních podmínek a specifik spolu s poskytováním služeb na míru je zárukou dlouhodobé přítomnosti na trhu. Toho je si skupina SUEZ Groupe vědoma a tuto filozofii chce také plně naplnit a realizovat v každodenní práci svých zaměstnanců v jednotlivých společnostech patřících do této skupiny v České republice.