Brněnské vodárny a kanalizace

Vítáme Vás na internetových stránkách společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hlavní činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí televizní kamery, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod Brno - Modřice včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod.

Investorská a projekční činnost je zaměřena na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru vodovodů a kanalizací.

Všechny činnosti akciové společnosti jsou nezbytné pro život města a jeho obyvatel. Společnost působí nejen na celém území statutárního města Brna, ale i pro město Kuřim, Modřice, Březová nad Svitavou, městys Doubravník a  Štěpánov nad Svratkou, obce Lelekovice, Českou, Moravany, Nebovidy, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Švařec, Skorotice, Chlébské, Dolní Loučky a pro Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

Společnost je partnerem projektu

Life2Water

Vážení zákazníci,

od 4. dubna 2016 Vás rádi přivítáme v našem novém zákaznickém centru v areálu bývalé pisárecké vodárny v Brně na ulici Pisárecká 1a.

Stávající centrum se z ulice Hybešovy přestěhovalo do moderních, bezbariérových a dopravně dobře dostupných prostor odpovídajících nárokům současné doby. Úřední hodiny zůstávají zachovány stejné jako v původním zákaznickém centru. Od 28.6.2016 se rovněž změnilo sídlo společnosti, a to na Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

Na setkání s Vámi se těší

zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.