Brněnské vodárny a kanalizace

Vítáme Vás na internetových stránkách společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hlavní činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí televizní kamery, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod Brno - Modřice včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod.

Investorská a projekční činnost je zaměřena na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru vodovodů a kanalizací.

Všechny činnosti akciové společnosti jsou nezbytné pro život města a jeho obyvatel. Společnost působí nejen na celém území statutárního města Brna, ale i pro město Kuřim, Modřice, Březová nad Svitavou, městys Doubravník a  Štěpánov nad Svratkou, obce Lelekovice, Českou, Moravany, Nebovidy, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Švařec, Skorotice, Chlébské, Dolní Loučky a pro Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

Společnost je partnerem projektu

Life2Water

Dávkování dezinfekčního činidla

Od 15.9.2016 dávkovala společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jako jedno z preventivních opatření, zvýšenou dávku dezinfekčního činidla - oxidu chloričitého dávkovaného do pitné vody v hodnotě 0,2 mg/l volného chlóru (dle vyhlášky č.252/2004 Sb. je mezní hodnota volného chlóru 0,3 mg/l).

Od 27.9.2016 byla dávka snížena na 0,1 mg/l volného chlóru.

Dávka 0,2 mg/l resp. 0,1 mg/l volného chlóru nemá vliv na lidské zdraví.