Náhled měření SMART vodoměru

Zákazník získá náhled měření SMART vodoměru zprovozněním internetového zákaznického účtu, náhled je automaticky aktivován do 14 dnů po instalaci vysílače na vodoměr.

Po přihlášení do internetového účtu zobrazte seznam odběrných míst příkazem „Má odběrná místa“. V případě, že máte více zákaznických účtů, zvolte nejprve zákaznický účet ze seznamu dostupných zákaznických účtů, v případě, že máte jen jeden zákaznický účet, bude zákaznický účet vybrán automaticky.

Zobrazí se seznam odběrných míst odpovídajících vybranému zákaznickému účtu – odběrná místa osazená SMART vodoměrem jsou označená ikonkou vodoměru s vysíláním.

Po výběru konkrétního odběrného místa se zobrazí jeho detail (v menu „Základní údaje“).

V případě, že je odběrné místo osazeno SMART vodoměrem, dostanete se přes tlačítko v pravém horním rohu do aplikace eMIS.SE na podrobné údaje o spotřebě a historii stavů měřidla.

K dispozici jsou údaje o denní spotřebě, měsíční spotřebě, spotřebě dle ročních období, roční spotřebě, rozložení spotřeby v jednotlivých dnech (odečítá se 4x v průběhu 24 hodin) či intervalech. Volit lze mezi grafickým nebo tabulkovým zobrazením a údaje lze vyexportovat jako excelovou tabulku nebo jako obrázek.

Podobným způsobem si lze zobrazit historii stavů měřidla po jednotlivých dnech resp. měsících.