Zřízení zákaznického účtu

Vážení odběratelé,
pomocí zákaznického účtu je možno rychle a efektivně odkudkoliv řešit následující požadavky:

  • samoodečet (nahlášení řádného nebo zadání kontrolního odečtu),
  • změna způsobu placení,
  • změna výše zálohových plateb,
  • změna zasílacích a kontaktních údajů,
  • obecný požadavek (podání jakékoliv změny, dotazu, připomínky či reklamace týkající se Vašeho odběrného místa),
  • přehled o Vaší spotřebě vody - náhled měření SMART vodoměru.

Ke zřízení zákaznického účtu potřebujete číslo faktury, číslo odběrného místa a e-mail, na který Vám bude následně zasláno přístupové heslo k účtu. Nedílnou součástí zřízení internetového účtu je také elektronické zasílání faktur ve formátu PDF, při kterém je nutno sjednání bezhotovostního platebního styku.

Pokud nemáte a nechcete mít zřízen přístup pomocí přihlašovacího jména a hesla, můžete využít pouze formulář "Obecný požadavek" nebo "Samoodečet".

Pro vstup do Zákaznického účtu použijte tlačítko v záhlaví libovolné webové stránky nebo použijte tento odkaz.