Pokyny k uzavření smlouvy o dodávce vody

Aktualizace smluv

Vážený zákazníku, v připojeném souboru níže se nachází podrobnější informace o aktualizaci smluv o dodávce pitné vody a jejím odvádění. Tato aktualizace probíhá postupně u všech odběratelů již od roku 2014.

Aktualizace smluv 

Co je potřeba k uzavření smlouvy - obyvatelstvo

Smlouva se uzavírá pouze s vlastníkem nemovitosti!

1. Nová smlouva – OBYVATELSTVO 

 • 1.1 Stav vodoměru (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 • 1.2 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví)
 • 1.3 Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu
 • 1.4 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • 1.5 V případě zastupování je k podpisu smlouvy nutná plná moc  notářsky ověřená 
 • 1.6 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků

2. Změna vlastníka nemovitosti (odběratele) - OBYVATELSTVO

 • 2.1 Předávací protokol
 • 2.2 Plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (odběratele) - v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví
 • 2.3 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 • 2.4 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví)
 • 2.5 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • 2.6 Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu
 • 2.7 Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele
 • 2.8 V případě zastupování vlastníka nemovitosti k podpisu nové smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená 
 • 2.9 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků  

Změna při úmrtí - změnu je třeba provést co nejdříve, nová smlouva se s účastníky dědického řízení uzavírá na dobu určitou

3. Při úmrtí vlastníka nemovitosti (odběratele)

 • 3.1 Úmrtní list
 • 3.2 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 • 3.3 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • 3.4 Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu
 • 3.5 Adresa notáře (pokud je již známá)
 • 3.6 V případě více účastníků dědického řízení, pokud se smlouva uzavírá s jedním z dědiců, je nutno doložit souhlas ostatních dědiců
 • 3.7 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků 
 • 3.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc
 • 3.9 Plná moc k ukončení smlouvy v případě více smluvních partnerů

Pokud došlo k opomenutí přepisu nemovitosti a dědické řízení již bylo ukončeno

4. Při úmrtí vlastníka nemovitosti (odběratele)

 • 4.1 Úmrtní list
 • 4.2 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 • 4.3 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • 4.4 Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu
 • 4.5 Rozhodnutí soudu
 • 4.6 Písemný souhlas dědiců komu bude vyplacen přeplatek či kdo zaplatí nedoplatek, pokud nebyl přihlášen do dědického řízení a není určen soudem
 • 4.7 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků 
 • 4.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc
 • 4.9. Plná moc k ukončení smlouvy v případě více smluvních partnerů

 

Co je potřeba k uzavření smlouvy - podnikání

Smlouva se uzavírá s vlastníkem nemovitosti!

1. Nová smlouva - PODNIKÁNÍ

 • 1.1 Stav vodoměru, číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa
 • 1.2 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí)
 • 1.3 Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ
 • 1.4 Číslo účtu
 • 1.5 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • 1.6 Rozhodnutí VLHZ (vodoprávní rozhodnutí)
 • 1.7 Jestliže vlastník nemovitosti (odběratel) bude dodávat vodu nebo umožní připojení na vnitřní kanalizaci dalším subjektům, je nutno dodat naší společnosti jejich seznam k odsouhlasení
 • 1.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená
 • 1.9 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků

2. Změna vlastníka nemovitosti (odběratele) - PODNIKÁNÍ

 • 2.1 Předávací protokol
 • 2.2 Plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (odběratele) - v případě, že se k přepisu nedostaví
 • 2.3 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 • 2.4 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí)
 • 2.5 Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ
 • 2.6 Číslo účtu
 • 2.7 Rozhodnutí VLHZ (vodoprávní rozhodnutí)
 • 2.8 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • 2.9 Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele
 • 2.10 Jestliže vlastník nemovitosti (odběratel) bude dodávat vodu nebo umožní připojení na vnitřní kanalizaci dalším subjektům, je nutno dodat naší společnosti jejich seznam k odsouhlasení
 • 2.11 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená
 • 2.12 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků