SMART vodoměry

Nové technologie umožňují dálkový odečet spotřeby vody

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. rozšiřily své služby a zvyšily komfort svým zákazníkům. V  oblasti měření vody dále investují do rozvoje systému umožňujícího dálkové odečty spotřeby vody. Při intenzivní spolupráci s městem Brnem na projektu Smart vodoměrů se podílí na naplnění vize města Brna být „chytrým městem“. Dosud jsou zavedeny Smart vodoměry na téměř 17 000 vodoměrech, tato odběrná místa představují cca 80 % celkové spotřeby vody v městě Brně.

 

K čemu je vlastně takový Smart vodoměr dobrý?
Smart vodoměr umožňuje až několikrát denně zaznamenat a přenést informace o spotřebě vody, z čehož je možné detekovat především úniky při poruchách na vnitřních rozvodech zákazníků. Ty se nejčastěji projevují jako skryté, ve formě protékajícího záchodu nebo pojistného ventilu zásobníku teplé vody. Výhodou dálkového odečtu spotřeby vody je snížení nezbytného počtu návštěv pracovníků vodáren a otevření nových možností v komfortu elektronické komunikace se zákazníkem.

Jaké další výhody s sebou přináší dálkový odečet spotřeby vody?
Největší přínosy:

  • jednoduchý náhled na stav vodoměru přes webovou aplikaci,
  • neustálý přehled o množství spotřebované vody,
  • možnost dálkového odečtu bez vstupu k zákazníkovi,
  • prevence ochrany majetku rychlou detekcí úniků vody,
  • snižování ztrát vody – pozitivní vliv na životní prostředí,
  • ochrana zásob vodních zdrojů – spotřeba bez plýtvání.
     

Pro koho je služba určena?
Služba je určena zákazníkům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kteří bydlí v městě Brně a mají uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s naší společností. To znamená, že se jedná o hlavní vodoměry na vstupech do nemovitostí. A v případě ostatních vodoměrů, umístěných například v bytech, umíme poskytnout podporu při nalezení vhodného řešení. 

Co musí zákazník udělat, pokud má o Smart vodoměr zájem?
Obrátit se na naše zákaznické centrum. Na základě projeveného zájmu budou ověřeny možnosti instalace a funkčnosti systému v daném místě. Technologii dálkového odečtu spotřeby je možné přímo nainstalovat pouze na kompatibilní vodoměry. Bohužel, ne všechny tuto podmínku splňují, proto Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ve spolupráci s městem Brnem začaly nahrazovat stávající vodoměry novějšími typy.

Náhled měření SMART vodoměru a aktivace upozornění

SMART - nejčastější otázky a odpovědi

Video ve formě storyboardu: