Rozbor vody

Platné DPH je 21%.

Ceny rozborů jsou orientační a budou vždy upřesněny na jednotlivých pracovištích v Útvaru kontroly kvality Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. při zadání rozborů.

Krácený rozbor včetně odběru dle vyhlášky MZČR č. 252/2004 Sb. v úplném rozsahu  2.219,- Kč včetně DPH.
Úplný rozbor včetně odběru dle vyhlášky MZČR č. 252/2004 Sb. v úplném rozsahu 13.997,- Kč včetně DPH.
Výběrový rozbor (vhodný pro základní informaci o kvalitě vody ve studnách)  839,- Kč včetně DPH.