Dálkové odečty spotřeby vody - SMART vodoměry

 

Co je SMART vodoměr?

Smart vodoměr je zařízení, které nahradí současný vodoměr s cílem využít technologie rádiového přenosu k dálkovému odečtu spotřeby vody.
 

Jak funguje SMART vodoměr?

Naměřené hodnoty jsou čtyřikrát denně přenášena do informačního systému provozovatele infrastruktury (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.). Po zpracování jsou tato data přístupná zákazníkům na jejich zákaznických účtech. 
 

Jak dlouho trvá zpracování dat, než se zobrazí na webu zákazníka?

S ohledem na obrovské množství dat a současný stav legislativy jsou data z předchozího dne dostupná vždy po 15 hodině následujícího dne od jejich odečtu.
 

Jaká data jsou přenášena? Jsou zabezpečena?

Data jsou tzv. pseudonimyzována. Bez klíče, který má k dispozici administrační zákaznický systém provozovatele, nelze tato data spojit s konkrétním odběrným místem. Data jsou při přenosech šifrována speciálním klíčem. Systém přenosu, ukládání a správy dat byl posouzen z hlediska GDPR.
 

Je radiové vysílání tohoto zařízení bezpečné?

Vysílání probíhá na radiové frekvenci 169 MHz, která je pro tyto účely schválena ČTÚ na základě všeobecného oprávnění k využívání radiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (VO-R/10/12.2017-10)
Úrovně emisí v těsné blízkosti vysílačů jsou výrazně nižší než nejvyšší přípustné hodnoty podle příslušných předpisů. Tyto úrovně jsou rovněž výrazně nižší než emise mobilních telefonů, takže je na základě současného stavu vědeckého poznání nelze považovat za ohrožující zdraví osob žijících v místech instalace dálkového odečtového systému. 
Samotný přenos trvá méně než 120 ms na jeden datový přenos. Přičemž maximální výkon vysílání je 100 mW, což odpovídá přibližně výkonu obyčejného WIFI routeru.
 

Nelze zařízení využít k online sledování přítomnosti v domu?

Nelze. Zařízení vysílá hodnoty čtyřikrát denně po 6 hodinách, nicméně hodnoty jsou k dispozici až následující den. V odeslaných hodnotách se nachází jen počet pulzů od posledního odečtu. Tato informace je bez potřebných dalších informací o konkrétním odběrném místě bezpečná/bezcenná.
 

Jaké jsou výhody dálkového odečtu spotřeby vody?

Největší přínosy:

  •     jednoduchý náhled na stav vodoměru přes webovou aplikaci, 
  •     neustálý přehled o množství spotřebované vody,
  •     možnost dálkového odečtu bez vstupu k zákazníkovi,
  •     prevence ochrany majetku rychlou detekcí úniků vody,
  •     snižování ztrát vody – pozitivní vliv na životní prostředí,
  •     ochrana zásob vodních zdrojů – spotřeba bez plýtvání.

Kdo a kde?

Služba je určena zákazníkům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kteří bydlí ve městě Brně a mají uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s naší společností. To znamená, že se jedná o hlavní vodoměry na vstupech do nemovitostí. V případě ostatních vodoměrů, umístěných například v bytech, umíme poskytnout podporu při nalezení vhodného řešení.
 

Kdy?

Projekt si klade za cíl postupné umožnění dálkového odečtu spotřeby vody, jako standardu, pro všechna odběrná místa na území města Brna. Do konce roku 2019 bylo v rámci projektu zprovozněno prvních 6 000 Smart vodoměrů pro odběrná místa s vyšší spotřebou vody. Dále se předpokládá instalace dalších cca 6000 vodoměrů ročně až do roku 2024 s přednostní instalací na odběrná místa s nejvyššími spotřebami a odběrná místa v majetku/správě města Brna.
Díky vybudované síti přijímačů je příjem signálu možný na cca 95 % území města Brna. Probíhají další jednání o možných místech instalací pro zlepšení kvality příjmu signálu a lze předpokládat, že do roku 2024 bude území města Brna 99 % pokryto s 99% konektivitou.
 

Co musí zákazník udělat, pokud má o SMART vodoměr zájem?

Obrátit se na naše zákaznické centrum. Na základě projeveného zájmu budou ověřeny možnosti instalace a funkčnosti systému v daném místě. Technologii dálkového odečtu spotřeby je možné přímo nainstalovat pouze na kompatibilní vodoměry. Bohužel, ne všechny tuto podmínku splňují, proto Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ve spolupráci s městem Brnem začaly nahrazovat stávající vodoměry novějšími typy.

Chytrý vodoměr je z pohledu zákazníka bezobslužné zařízení stejně jako původní mechanický vodoměr. Na tomto zařízení nelze provádět žádný servis bez speciálního zařízení. 

 

Nejčastější dotazy:


Chytrý vodoměr jsem si neobjednal/a, proč mi ho instalujete?

Instalace chytrých vodoměrů bude probíhat postupně na celém distribučním území města Brna. Aktuálně zájem o tyto vodoměry projevují i okolní provozované obce.


Kolik mě to bude stát?

Výměna vodoměru je bezplatná. Nejčastěji probíhá v rámci standardní cejchovací lhůty. Vodoměr je majetkem vlastníka vodovodní sítě, náklady spojené s jeho pořízením tak jdou za ním.
Zařízení funguje na bateriovém principu s výdrží baterie větší než 6 let.

Co z toho budu mít?

Chytrý vodoměr realizuje odečty na vašem odběrném místě čtyřikrát denně a vy tak můžete mít přehled o přesných hodnotách spotřeb i v průběhu dne. Nicméně hodnoty jsou dostupné až další den.

Jak bude probíhat pravidelné odečítání stavu vodoměru, budou i dál chodit odečítači?

Chytré vodoměry odečítají čtyřikrát denně a proto k vám odečítači už nebudou muset. Může se však stát, že vzhledem k umístění zařízení vodoměru v šachtách a sklepích nebude síť přijímačů zachytávat signál z vašeho vodoměru. Pak vás navštíví naše servisní četa, případně kontrola. V případě bezproblémového provozu lze říci, že návštěvu z vodáren můžete očekávat až v rámci pravidelné šestileté lhůty ověřování a výměny vodoměru.