Látky používané k úpravě vody

Zákon o ochraně veřejného zdraví č.274/2003 Sb. ukládá provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu povinnost dát k dispozici aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody a informace o látkách použitých k úpravě vody.

Informace o jakosti dodávané pitné vody najdete také na těchto stránkách.

Na úpravnách vody a dochlorovacích stanicích provozovanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. se k úpravě vody používají následující chemické látky:

  • síran hlinitý
  • oxid vápenatý
  • oxid chloričitý
  • aktivní uhlí granulované
  • chlor
  • chlornan sodný
  • chloritan sodný
  • ozon
  • manganistan draselný

Všechny uvedené chemikálie jsou používány v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.