Dovoz odpadních vod

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v souladu se zákonem 526/1990 Sb. o cenách stanovují cenu pro dovoz koncentrovaných odpadních vod do stáčecích míst:

  •  Brno - Bystrc
  •  ČOV Brno - Modřice
  •  ČS Kuřim

Cena je stanovena na  49 Kč/m3 (bez DPH)

K ceně bude připočítána DPH dle platných právních předpisů.

Cenový výměr nabývá účinnost od 1. ledna 2015.