Upozornění Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. na nekalé praktiky podomních prodejců

Zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. byli v poslední době opět upozorněni svými zákazníky bydlícími v městě Brně na nekalé praktiky podomních prodejců, kteří nabízejí filtrační zařízení, která se osazují na vnitřní vodovod v nemovitostech a která dokáží „zázračně zlepšit“ kvalitu dodávané vody.

Scénář prodeje je většinou stejný. Vyškolený prodejce odebere u zákazníka vzorek vody a začne provádět „rozbor“, jehož cílem je prokázat, že voda obsahuje škodlivé látky. Pro demonstraci naplní skleněnou nádobu vodou odebranou z kohoutku. Ve vodě je hliníková a železná elektroda, do které započnou pouštět elektrický proud. Pitná voda v nádobě se začne měnit v nevábně vypadající kapalinu. K čemu došlo?  V blízkosti elektrod se vytváří kyslík a vodík. Kyslík reaguje s železnou elektrodou – vzniká rez. Zabarvení vody pochází z železné elektrody. Předpokladem této reakce je přítomnost rozpuštěných látek ve vodě, jako je vápník a hořčík, tedy látek, které jsou pro lidský organismus velmi důležité.

Většinou následuje další část předvádění, kdy je analyzován vzorek vody, který prošel nabízenou filtrační jednotkou. Pokud „demonstrační voda“ neobsahuje rozpuštěné látky, protože se používá voda destilovaná (podobně jako na žehlení), nedochází k žádné reakci. Voda zůstává čistá. Prodejci chtějí tímto způsobem dokázat, jak je dodávaná kohoutková voda nekvalitní. Následně ochotně nabídnou řešení v podobě filtračního zařízení v hodnotě desítek tisíc korun. Taktika prodejců však může být různá a jejich doporučení se mohou lišit.

Ubezpečujeme naše zákazníky, že voda dodávaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. splňuje ve všech parametrech vyhlášku MZČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, ve znění pozdějších předpisů, a patří mezi jednu z nejkvalitnějších v České republice. Je důležité si uvědomit, že voda je jednou z nejkontrolovanějších potravin, kdy její kvalita je sledována jak při jímání a úpravě, tak i v celém distribučním systému. Nezávislou kontrolu jakosti pitné vody dále provádí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pro kterou zajišťuje laboratorní analýzy laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, v souladu s uvedenou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Nákup a instalace takovýchto filtračních zařízení je proto z pohledu jakosti pitné vody bezdůvodnou a zbytečnou nemalou investicí.

Pokud mají odběratelé zájem, mohou se informovat o aktuální jakosti vody na mapě jakosti vody nebo zatelefonovat přímo do Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.