V současné době neevidujeme žádnou kanalizační havárii.