Aktuality

Největším nepřítelem vodoměru je mráz

Teploty klesly pod bod mrazu a s nimi přicházejí i problémy s mrazem poškozenými vodoměry a vodovodními přípojkami. Jedná se o dlouhodobý nešvar majitelů nemovitostí, kteří dostatečně nezajistí prostory, kde je přívod vody s měřidlem proti mrazu a zcela zbytečně si tak  způsobí velké nepříjemnosti.

Nejčastěji tento problém způsobují nezavřená nebo rozbitá sklepní okénka v místnostech, kde se vodoměr nachází nebo špatně osazený a nezaizolovaný poklop vodoměrné šachty. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. proto apelují na majitele, aby přívod vody do nemovitostí a  vodoměry zkontrolovali, případně dostatečně zajistili proti zamrznutí a tím tak předešli zbytečným nákladům.

Novela zákona vyvolala aktualizaci smluv

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích účinná od 1.1.2014 změnila náležitosti smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Naše společnost proto postupně vyzývá jednotlivé zákazníky s prosbou o součinnost při úpravě stávající smlouvy, kterou s nimi má uzavřenou tak, aby všechny smlouvy byly do stanoveného termínu 31.12.2023 aktualizovány.
Vzhledem k velkému počtu cca 54 tis smluv a nezměněného počtu příslušných zaměstnanců, je proces jejich obměny časově náročný, přesto díky spolupráci a pochopení našich zákazníků probíhá prozatím vše hladce a více něž dvě třetiny smluv je již aktualizováno.
Pokud jsme Vás jako vlastníka připojené nemovitosti a zákazníka naší společnosti dosud neoslovili, Vaše smlouva byla uzavřena před 1.1.2014 a jste ochotni této věci napomoci, doručte prosím Dotazník k uzavření smlouvy s vyplněnými údaji jakoukoliv formou do zákaznického centra v ulici Pisárecká 1a, Brno. Naši zaměstnanci se s Vámi spojí a připraví návrh nové smlouvy, do níž nově potřebné údaje zapracují.
V případě, že vyčkáte doručení výzvy k aktualizaci, prosíme o reakci dle pokynů v ní obsažené.

Děkujeme Vám