Aktuality

Novela zákona vyvolala aktualizaci smluv

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích účinná od 1.1.2014 změnila náležitosti smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Naše společnost proto postupně vyzývá jednotlivé zákazníky s prosbou o součinnost při úpravě stávající smlouvy, kterou s nimi má uzavřenou tak, aby všechny smlouvy byly do stanoveného termínu 31.12.2023 aktualizovány.
Vzhledem k velkému počtu cca 54 tis smluv a nezměněného počtu příslušných zaměstnanců, je proces jejich obměny časově náročný, přesto díky spolupráci a pochopení našich zákazníků probíhá prozatím vše hladce a více něž polovina smluv je již aktualizována.
Pokud jsme Vás jako vlastníka připojené nemovitosti a zákazníka naší společnosti dosud neoslovili, Vaše smlouva byla uzavřena před 1.1.2014 a jste ochotni této věci napomoci, doručte prosím Dotazník k uzavření smlouvy s vyplněnými údaji jakoukoliv formou do zákaznického centra v ulici Pisárecká 1a, Brno. Naši zaměstnanci se s Vámi spojí a připraví návrh nové smlouvy, do níž nově potřebné údaje zapracují.
V případě, že vyčkáte doručení výzvy k aktualizaci, prosíme o reakci dle pokynů v ní obsažené.

Děkujeme Vám

Samoodečet vodoměru

Pro konečnou mimořádnou fakturaci spotřeby vody za rok 2020 a se snahou o co nejpřesnější rozdělení fakturace spotřeby vody mezi jednotlivá období, nabízíme odběratelům možnost využít provedení samoodečtu centrálního vodoměru ke dni 31. prosince 2020.

Hlášení stavů vodoměrů je možné zákaznickou linkou 840 177 177, prostřednictvím zřízeného internetového zákaznického účtu, e-mailu bvk@bvk.cz, elektronického formuláře http://www.bvk.cz/zakaznikum/hlaseni-stavu-vodomeru nebo písemně.

Stav vodoměru je nutno hlásit i v případě vybavení vodoměru dálkovým odečtem (Smart vodoměru).

S ohledem na nutnost zpracování dat budou hlášení stavů vodoměrů přijímány nejpozději do 7. ledna 2021 včetně. Případné oznámení stavů po uvedeném termínu již nebude možno brát jako podklad pro mimořádnou fakturaci a bude rozhodující pouze stav zjištěný našimi zaměstnanci při řádných odečtech v průběhu roku 2021. Spotřeba za celé poslední období odečtu bude již rozpočítána dle denní průměrné hodnoty na část za cenu pro rok 2020 a na část za cenu pro rok 2021. Při řádném odečtu bude ověřena i správnost nahlášených stavů.

Pro jednoznačnou identifikaci odběru, prosíme, uveďte technické číslo odběru (na faktuře v horní části), dále ulici a orientační (příp. parcelní) číslo připojené nemovitosti.