Vyjadřování k projektové dokumentaci

Vzhledem ke stávající situaci Vás žádáme, abyste nás prioritně kontaktovali prostřednictvím e-mailu.

Vydání stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále jen BVK, a.s.) ke stavební činnosti je provedeno na základě předložení kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě. Vypracování stanoviska je prováděno bezplatně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že projektovou dokumentaci není možné předávat v elektronické podobě.

Před podáním žádosti o vyjádření Vám nabízíme možnost konzultací Vámi navržených technických řešení na útvaru vodohospodářského rozvoje BVK, a.s. (Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno) v provozní době pro zákazníkyKonzultace jsou poskytovány bezplatně. Doporučujeme Vám konzultaci předem dohodnout na tel. 543 433 111.

Možnosti podání projektové dokumentace k vyjádření:

  1. Zaslání projektové dokumentace v tištěné podobě na adresu společnosti:
    Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.
  2. Osobní předání projektové dokumentace v tištěné podobě na podatelně naší společnosti v provozní době pro zákazníky:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

Potřebný obsah žádosti a počet pare projektových dokumentací pro vydání stanoviska naší akciové společnosti najdete samostatně pro každý typ stanoviska na jednotlivých odkazech uvedených níže.

Informace pro vydání stanoviska (vyjádření k projektové dokumentaci):

  1. Formulář žádosti o vyjádření,
  2. vodovodní přípojka,
  3. kanalizační přípojka,
  4. umístění sítí technického vybavení,
  5. ostatní.

Informace technického charakteru jsou uvedeny v Městských standardech pro vodovodní síť a Městských standardech pro kanalizační zařízení, které najdete na https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/mestske-standardy/.

Žadateli bude odesláno písemné stanovisko nejpozději do 30 dnů (platí pro běžné žádosti o stanovisko) ode dne podání žádosti. Jedno pare předkládané projektové dokumentace pro vydání našeho stanoviska si necháváme pro naši potřebu. Stanovisko má platnost jeden rok od data odeslání.

Aktualizace: Listopad 2017