Poskytnutí informace o existenci sítí

Informace o prostorové poloze vodohospodářské infrastruktury provozované naší společností jsou poskytovány prostřednictvím

Vyjadřovacího portálu

V případě, že požadujete údaje o prostorové poloze sítí rozsáhlé oblasti, můžete kontaktovat Ing. Bureše, lbures@bvk.cz, tel: 543 433 122 a domluvit se na předání dat velkého rozsahu. Upozorňujeme Vás, že v takovýchto případech může být požadována úhrada nákladů.

Informace o prostorové poloze sítí lze také získat osobní návštěvou pracoviště technické dokumentace v provozní době pro zákazníky:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 277/1, Pisárky, 603 00 Brno - budova B.

V zájmu ochrany Vašeho zdraví, stejně jako ochrany našich zaměstnanců zajišťujících provozování vodohospodářské infrastruktury Vás prosíme o prioritní využití Vyjadřovacího portálu a v případě osobní návštěvy o dodržování protiepidemických opatření.

Podrobné informace k vydání zákresu sítí lze zjistit na telefonním čísle 543 433 130, případně návštěvou našeho pracoviště.

Provozovaná oblast BVK, a.s.: rubrika o společnosti / provozovaná oblast

 

Aktualizace: Leden 2021