Vytyčování vodovodních řadů a přípojek

Provádíme lokalizaci trasy vedení metalického i nemetalického vodovodního potrubí, vodovodních přípojek, signalizačních markerů a identifikačních vodičů potrubí.

Vytyčení metalického potrubí je prováděno metodou elektromagnetického pole vytvořeného kolem trasovaného vedení, které je snímáno a zaznamenáno lokačním přístrojem.

Vytyčení nemetalického potrubí je prováděno pomocí trasovacího pera se sondou, které se vsunuje do potrubí, přičemž je nezbytné trasovaný úsek odstavit, rozpojit a vypustit. Maximální délka trasovaného úseku plastového potrubí je 150 metrů.

Zajišťuje úsek diagnostiky vodovodní sítě, dálkové přivaděče úsek dálkových přivaděčů.

Všechny nabízené činnosti provádí odborně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní zaměstanci.

Pro více informací a objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 111.  

ceník