Připojování na vodovodní a kanalizační síť

Podrobné informace naleznete v sekci Vyjadřování k PD.