Opravy havárií na přípojkách mimo veřejné prostranství

Zajišťuje úsek oprav a údržby vodovodní sítě. Činnost  zajišťují odborně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní zaměstnanci. Pro více informací a objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 111.