Lokalizace a detekce úniků vody

Provádíme předběžnou detekci a následnou lokalizaci místa úniku vody na soukromých rozvodech potrubí.

K detekci úniků vody využíváme následující metody:

  •  korelační technika
  •  elektroakustické loggery šumů
  •  elektroakustické odposlechové tyče
  •  půdní mikrofony
  •  hydrofony
  •  H2 – metoda

Uvedené metody nejsou vhodné pro lokalizaci úniků vody na vnitřních domovních rozvodech.

Tuto činnost provádí odborně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní zaměstnanci nejmodernější diagnostickou technikou.
Pro více informací a objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 111.