Vodovodní síť

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. provozují vodovodní síť, jejíž celková délka je 1 421 km, včetně 159 km přivaděčů. Nejvíce zastoupeným materiálem potrubí je šedá litina (50 %), tvárná litina (28 %), ocel (9 %), zbytek tvoří potrubí z PE, PVC, sklolaminátu, železobetonu a azbestocementu. Nejvíce vodovodních řadů má profil DN 100, DN 150, DN 80 a DN 200. Vodovodní řady jsou uloženy především v zemi - v komunikacích a volných plochách, v centru města Brna jsou některé řady uloženy též v primárních (hlubinných) kolektorech a v sekundárních (podpovrchových) kolektorech. Na vodovodní řady je napojeno 50 tisíc vodovodních přípojek.

Vodovodní síť je rozdělena na jednotlivá tlaková pásma, v nichž je požadovaný přetlak vody zajišťován příslušným vodojemem, redukčním ventilem, případně automatickou tlakovou stanicí. V současné době společnost provozuje 93 tlakových pásem, která jsou součástí Brněnské vodárenské soustavy, a dalších 5 v samostatných vodovodech.