Vodojemy a čerpací stanice

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v současné době provozují na distribuční vodovodní síti 71 vodojemů a akumulačních nádrží  o celkové využitelné kapacitě 250 tis. m3. Vodojemy slouží pro zajištění dostatečného přetlaku vody ve vodovodní síti a k vyrovnávání rozdílu mezi přítokem a odběrem vody. Zajišťují také poruchovou zásobu vody a vodu pro požární zabezpečení spotřebiště.

Čerpací stanice dopravují vodu do výše položených vodojemů, kam ji není možné dopravit gravitačním způsobem. V některých menších lokalitách jsou použity pro posílení přetlaku vody ve vodovodní síti bez využití vodojemů speciální čerpací stanice, tzv. automatické tlakové stanice (ATS). Naše společnost provozuje na distribuční vodovodní síti 40 čerpacích stanic o celkové kapacitě 81 tis. m3/den.