Profil společnosti

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze l, Gorkého nám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Předmět činnosti Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je přesně vymezen zakladatelskou smlouvou a usnesením valných hromad dle zápisu v Obchodním rejstříku.

Hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí televizní kamery. Zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod Brno - Modřice včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod.

Investorská a projekční činnost je zaměřena na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru vodovodů a kanalizací.

Všechny činnosti akciové společnosti jsou nezbytné pro život města a jeho obyvatel. Společnost působí nejen na celém území města Brna, ale i pro město Kuřim, Modřice a Březovou nad Svitavou, obce Lelekovice, Českou, Moravany, Nebovidy, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Štěpánov nad Svratkou, Švařec, Skorotice, Chlébské, Dolní Loučky, městys Doubravník a pro Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí provozuje úpravnu vody, přivaděč a další zařízení související s Vírským oblastním vodovodem.

Z vodovodního systému města Brna, včetně nového Vírského oblastního vodovodu, který společnost také provozuje, je dále předávána pitná voda do vodovodů pro město Šlapanice a okolí, Bílovice n/Svit., Adamov, Malou Lhotu, Štěpánovice, Malhostovice a Drásov, Želešice, Rajhrad, Sokolnice, Těšany a další obce přilehlé k jižní větvi Vírského oblastního vodovodu. Nedostatečná kapacita místních zdrojů vody pro město Tišnov je doplňována novým přívodním řadem z trasy Vírského oblastního vodovodu.